Nawiąż relację, zanim naprawisz sytuację, czyli Pozytywna Dyscyplina jako program wychowawczy w szkole i przedszkolu – AGNIESZKA BIAŁECKA-RUTKOWSKA, Pozytywna Dyscyplina

Nawiąż relację, zanim naprawisz sytuację, czyli Pozytywna Dyscyplina jako program wychowawczy w szkole i przedszkolu – AGNIESZKA BIAŁECKA-RUTKOWSKA, Pozytywna Dyscyplina

Jak pokazują badania naukowe wysoki poziom poczucia więzi ze szkołą zwiększa poziom zaangażowania uczniów w sprawy szkoły, zwiększa motywację do nauki oraz znacząco zmniejsza poziom agresji, bójek, przeładowań czy aktów wandalizmu. Poczucie więzi sprawia, że uczniowie czują się w szkole bezpieczni i akceptowani, dlatego chętniej współpracują i obdarzają nauczycieli zaufaniem, bo widzą, że dorosłym na nich zależy. Podobnie jest w przedszkolu, z tą różnicą, że małe dzieci są znacznie bardziej zależne od dorosłych i naiwne i nie potrafią jeszcze skutecznie chronić się przed nami. Pozytywna Dyscyplina jest zintegrowanym programem wychowawczym, który wpiera uczniów i nauczycieli. Bazuje ona na wzajemnym szacunku uczeń-nauczyciel-rodzic, odchodzi od hierarchicznej relacji na rzecz horyzontalnej. Pozytywna dyscyplina jest to metoda oparta na szacunku i empatii, wpiera rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności u dzieci w każdym wieku. Celem wykładu będzie odpowiedź na pytanie – jaki wpływ ma nauczyciel na uczniów i co może zrobić by uczniowie byli zaangażowani i odpowiedzialni?

PRELEGENCI

Dušanka Kosanović

FamilyLab Croatia

Maciej Dębski

Uniwersytet Gdański i Fundacja Dbam o Mój Z@sięg

Magdalena Bigaj

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg

Wojciech Glac

Pracownia Neurobiologii, Uniwersytet Gdański

Agnieszka Białecka-Rutkowska

Pozytywna Dyscyplina®

Jarek Kania

Ojcowska Strona Mocy